Kirjallisuutta

Mäkelä, J. (2005) Kosketuksen merkitys lapsen kehityksessä.

http://docplayer.fi/9365593-Kosketuksen-merkitys-lapsen-kehityksessa.html

Pajulo, M., Salo, S. & Pyykkönen, N. (2015) Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä.

http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/uusinnumero;jsessionid=4FA28B628F967CB37E65EE003E6C5079?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo12278&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_member=JPPpRX9**SdU