Koulutukset 2020

Hoivaa ja leiki –

interventiokoulutus vaativaa vauvaperhetyötä tekeville (4 pv)

Mikä? HoiLei on työmenetelmä vuorovaikutuksen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn  vahvistamiseksi raskausajalla, ja 0-5 vuotiaiden lasten ja vanhempien välillä.

4-päiväisen koulutuksen aikana käydään läpi teoreettista tietoa ja käytännön työmallit sekä Ryhmä- että Perhe HoiLein toteuttamiseen.  HoiLei ryhmät ovat raskausajoilta alkavia ja noin 7 kuukauteen jatkuvia, erityisesti mielialan laskusta tai ahdistuksesta kärsiville äideille suunnattuja.

Perhe Hoileitä voi toteuttaa raskaus- ja/tai vauvaiheesta alkaen jatkuen noin 5 ikävuoteen yksittäisen vanhemman tai vanhempien ja lapsen kanssa. Molemmat interventiot ovat lyhytkestoisia (alle 10 kertaa), manualisoituja työmuotoja. Ne on suunniteltu ennaltaehkäiseviksi, helposti toteutettaviksi työmalleiksi eri ammattiryhmille.

Koulutuksen aikana on tarkoitus työskennellä joko alkavan ryhmän tai perheen (vanhemman kanssa).

Koulutukseen kuuluvat sähköisessä muodossa uudistetut HoiLei käsikirjat, diat, haastattelulomakkeet, oheislukemisto.

Kenelle? Koulutus on suunnattu lasten parissa tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Koulutukseen otetaan max. 13 osallistujaa.

Hinta: 520 euroa + alv 24 % 124,8 euroa = 644,8

Kouluttajat: Saara Salo, PsT, Theraplay-kouluttaja, laill. psykoterapeutti, Hanna Lampi, OT, Theraplay-kouluttaja, laill.psykoterapeutti

Aika: 27.-28.2 ja 4.-5.6.2020
Paikka: Kankurinkatu 2, Pilkeklinikka

Huom! Koulutuksen toteutuminen vahvistetaan 15.2.2020 mennessä (koulutus toteutuu minimiosallistumäärän täyttyessä). Ilmoittautuminen on sitova, laskutus tapahtuu ennen kurssin alkua.

Linkki ilmottautumiseen

LAPSI-VANHEMPI SUHTEEN HAVAINNOINTI MENETELMÄ MIM:

Isot lapset (3-10 )

MIM-(Marschak Interaction Method) / Dyadinen Emotionaalinen Vuorovaikutustyyli

Mikä? Koulutuksessa opiskellaan MIM- vuorovaikutuksen havainnointimenetelmän käyttö suomalaisen arviointijärjestelmän avulla koskien noin 2-10 vuotiaita lapsia (Salo & Mäkelä, 2006, Psykologien Kustannus oy; Salo ym. 2010). MIM-havainnointi soveltuu erityisen hyvin kun tehdään interventiivistä (hoidollista) työtä perheiden kanssa (theraplay-terapia, perhetyö).

Tavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on 1) tarjota keinoja vuorovaikutushavaintojen ja  tekemiseen koskien noin 2- 10 vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan, 2) mahdollistaa reflektiivisen videokeskustelun toteuttaminen vanhemman kanssa. Koulutuksen aikana käydään läpi koulutusvideoiden avulla erilaisia vuorovaikutuksen normaaleja ja häiriömalleja. Samalla käydään läpi teoreettisesti varhaisen vuorovaikutuksen kehityksen pääpiirteet.

Päätavoitteena on tukea koulutettavien kykyä erottaa vuorovaikutuksen häiriintyneisyyden aste ja –malli (erityisesti turvaton vs disorganisoitunut). Tavoitteena on liittää havainnoinnista saatua tietoa yleiseen tietoon lapsen kehityksestä, so. minkätyyppinen vuorovaikutus voi olla kehitykselle haitallista ja miksi. Koulutuksessa opiskellaan D-EIS pisteityksen käyttö MIM-havainnoinnista. Koulutuksessa käsitellään myös MIM-menetelmän interventiivistä käyttöä: miten vuorovaikutushavainnoinnin toteutus ja palauteprosessi perheen kanssa voivat toimia vuorovaikutusta tukevana toimenpiteenä ja miten suunnitellaan vuorovaikutushoitoa sen perusteella. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään mentalisaatioteoriaa ja harjoituksia.

Kenelle? Koulutus on suunnattu lasten parissa tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Koulutukseen otetaan max. 12 osallistujaa.

KEVÄÄN KURSSI

16.-17.1-2020 ja

27.- 28.1.2020

Kouluttaja: PsT Saara Salo

Kevään koulutus täynnö, seuraava MIM/DEIS havainnointikoulutus järjestetään elokuussa 2020, ilmottautuminen avattu.

Linkki ilmottautumiseen

Syksyn koulutus: 27.-28.8.2020 ja 21.-22.9.2020.

Linkki ilmottautumiseen

PERHE MIM – HAVAINNOINTIKOULUTUS

Koko perheen kanssa toteutettava MIM-havainnointi (Marschak Interaction Method) pyrkii havainnollistamaan koko perheen (1 tai useampi lasta, 1 tai 2 vanhempaa) vuorovaikutussuhteita.

Koulutuksessa käsitellään teoreettinen tausta perhesuhteiden ymmärtämiseen: systeeminen ja strukturaalinen perheteoria, perhekeskeinen kiintymysteoria. Esitellään johdantoluentoisesti viimeaikaiset suomalaiset ja kansainväliset tutkimuslöydökset perhesuhteiden muuttumisesta raskausajoilta alkaen ja pohditaan niiden merkitystä käytännön työn kannalta.

Koulutuksessa perehdytään tarkemmin Perhe-MIMin käyttämiseen osana perheiden kanssa käytännön työskentelyä (keskusteluharjoituksia). Koulutuksen aikana käydään läpi perhe MIM ohjeistus sekä erilaisia perhesysteemien kuvauksia tapausesimerkkien kautta (videoesimerkit) sekä harjoitellaan FIS (Family Interaction System) pisteityssysteemin käyttö.

Koulutuksessa tutustutaan myös johdantoluonteisesti aikuisen parin kanssa tehtävään Pari MIM havainnointiin.

Kenelle? Koulutus on suunnattu lasten parissa tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Koulutukseen otetaan max. 12 osallistujaa.

Kouluttaja: PsT Saara Salo

24.-25.8.2020

Paikka: Kankurinkatu 2, Pilkeklinikka

Hinta: 520 euroa + alv 24 % 124,8 euroa = 644,8

Linkki ilmottautumiseen

Huom! Koulutuksen toteutuminen vahvistetaan 1.8.2020 mennessä (koulutus toteutuu minimiosallistumäärän täyttyessä). Ilmoittautuminen on sitova, laskutus tapahtuu ennen kurssin alkua.

LAPSI-VANHEMPI SUHTEEN HAVAINNOINTI MENETELMÄ MIM:

Raskausaika ja pienet lapset (0-3)

MIM-(Marschak Interaction Method) / Dyadinen Emotionaalinen Vuorovaikutustyyli

Mikä? 3-päiväisessä Pienten lasten MIM-koulutuksessa opiskellaan MIM- vuorovaikutuksen havainnointimenetelmän käyttö suomalaisen arviointijärjestelmän avulla koskien 0-4 vuotiaita lapsia (Salo & Mäkelä, 2006, Psykologien Kustannus oy; Salo ym. 2010), sekä tutustutaan menetelmän interventiiviseen käyttöön jo raskausajoilta alkaen.

Tavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa pikkulapsi vaiheen vuorovaikutusilmiöihin – lapsen ja vanhemman välisen suhteen kehittymiseen ja sen havainnointiin MIM-menetelmää käyttäen.

Mitä tarkoitetaan toimivalla jäsentämisellä tai emotionaalisella yhteydellä? Miten raskausajan kiintymys voi näkyä jo kykynä (tai puutteina) äidin emotionaalisessa reagoinnissa? Koulutuksessa käsitellään myös MIM-menetelmän interventiivistä käyttöä, so. miten vuorovaikutushavainnoinnin toteutus ja palauteprosessi perheen kanssa voivat toimia vuorovaikutusta tukevana toimenpiteenä ja miten suunnitellaan vuorovaikutushoitoa sen perusteella.

Miten käsitellä MIM-videointeja vanhempien kanssa, miten haastatella vanhempia heidän omasta kokemuksestaan suhteestaan lapseen?

Koulutus kestää 2 päivää, ja edellyttää aktiivista osallistumista.
Kenelle? Koulutus on suunnattu kaikille arvioivaa ja hoidollista työtä pienten lasten parissa tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille.

KEVÄT 2019

4.-5.5.2020

Klo 10-16
Paikka: Kankurinkatu 2
Hinta: 600 e + alv, 144 e, yht: 744 e.
Ilmottautuminen 15.3.2020 mennessä jolloin myös vahvistetaan kurssin toteutuminen.

linkki ilmottautumiseen

PDI – haastattelun kliininen johdantokoulutus (3 pv)

Vanhemman reflektiivisellä kyvyllä– kyvyllä ymmärtää itseä, lastaan ja suhdetta lapseensa – on osoitetusti suuri merkitys lapsi-vanhempi vuorovaikutuksen ja lapsen hyvinvoinnin kehittymisessä.

PDI haastattelu on Arietta Sladen ja kumppaneiden kehittämä puolistrukturoitu haastattelu, jonka avulla voidaan arvioida vanhemman reflektiivisen funktion taso ja laadullisia ulottuvuuksia.

PDI haastattelu sisältää kysymyksiä, joiden tavoite on saada reflektiivinen kyky (kyky tietoisesti pohtia oman lapsen mielensisäistä kokemusta ja omaa kokemusta vanhempana) esille mahdollimman hyvin. Reflektiivisen kyvyn taso voi vaihdella kielteisestä tavanomaiseen ja edelleen hyvin rikkaaseen ja monipuoliseen. Tällä on havaittu olevan merkitys mm. lapsen turvallisen kiintymyssuhteen kehittymisessä. Arviointia voi siten käyttää phdttaessa vanhemman kykyä toimia mahdollisimman hyvin lapsen kehityksen tukijana ja toisaalta suunniteltaessa erilaisia varhaisen vuorovaikutuksen interventioita.

Koulutuksen aikana opiskellaan myös ns. korkean riskin mielikuvien tunnistaminen. Näillä tarkoitetaan vanhemman avuttomia/vihamielisiä mielikuvia itsestä, lapsesta tai suhteesta lapseen. Korkean riskin mielikuvilla on havaittu olevan erityisen suuri vanhemmuuden riskiä lisäävä vaikutus.

Koulutuksen aikana opiskellaan haastattelun käytännön toteutus ja reflektiivisen kyvyn (RF-tason) arviointi sekä korkean riskin mielikuvien tunnistamista harjoitushaastatteluiden avulla.

Koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä.

Koulutus antaa valmiudet PDI-haastatteluiden toteuttamiseen kliinisesti.

Kenelle? Sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilöille. Osa koulutusmateriaalista on englannin kielellä.

Kouluttajat: Saara Salo, PsT ja Sanna Isosävi, PsT.

Koulutukseen otetaan max. 13 osallistujaa.

Paikka: Koulutus toteutuu Pilke-Klinikalla (Kankurinkatu 2, HKI, http://www.pilkeklinikka.fi)

Ajankohta: 12.-13.2 ja 6.3.2020 (10-16)

Paikka: Kankurinkatu 2
Hinta: 660 e (+ alv 24%) yht: 818 e.

Ilmottautuminen 30.1.2020 mennessä jolloin myös vahvistetaan kurssin toteutuminen.

linkki ilmottautumiseen