Psykologin palvelut

kuva_tyotilat-2
Psykologin tapaamiset Pilke-klinikalla

Pilke-klinikalle voi tulla psykologin konsultaatioon, jossa lapsen ja perheen tilannetta kartoitetaan sekä luodaan suunnitelma tarvittavista tutkimuksista ja tuesta / hoidosta. Tapaamisten tavoitteesta ja määrästä sovitaan etukäteen. Konsultaatiokäynti (yksi käynti) sisältää psykologin arvion lapseen liittyvästä huolesta ja jatkotoimenpidesuosituksen.

Lapsen kehityspsykologinen tutkimus (noin kolmesta viiteen tapaamista) perustuu psykologisiin tutkimusmenetelmiin ja uusimpien kehityspsykologisten tutkimustulosten soveltamiseen. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva lapsen kehitystilanteesta, ikään liittyvistä taidoista ja emotionaalisen kehityksen vaiheesta. Tarvittaessa voidaan sopia myös jatkotyöskentelystä neuropsykologin vastaanotolla tai lapsen yksilöpsykoterapiasta Pilke-klinikan yhteistyötahojen kanssa.

Lapsen ja hänen perheensä psykologinen hoito vaihtelee vanhempien lyhytkestoisesta tukemisesta (noin viisi kertaa) ja vuorovaikutushoidoista (noin 10-20 kertaa) aina tiiviimpään psykoterapiahoitoon. Hoitomuotoina käytämme mm. Theraplay-vuorovaikutusterapia (www.theraplay.org), sekä perhe- ja yksilöterapeuttisia hoitoja. Hoitojen toteutus perustuu aina psykologiseen tutkimukseen ja vanhempien kanssa yhteistyössä laadittuun kokonaisarvioon.

Theraplay-terapia = Lyhytkestoinen, lapsen ja vanhemman kiintymyssuhdetta leikkisällä tavalla tukeva, myömteisyyttä ja voimavaroja korostava hoito

Mentalisaatio Perheterapia = Koko perheen kanssa toteutettava perheenjäsenten keskinäistä kuuntelua ja ymmärrystä lisäävä lyhytkestoinen hoito

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia = Jo raskausajoilta alkava äitiyttä ja isyyttä monipuolisesti ymmärtämään pyrkivä, tiivis hoito. Hoidon aikana tavataan vähintään kertaviikkoisesti perhettä, tavoitteena ymmärtää yhdessä erilaisia vaikeuksia, mielialan laskua, pelkoja, parisuhteen ongelmia, ahdistuneisuutta, ja pettymyksiä joita odotettuunkin raskauteen voi liittyä.

Vanhempien ryhmät = Lapsen ja vanhemman emotionaalista suhdetta  ja vanhempien ymmärryskykyä toisiinsa ja lapseen lisäävät työskentely

Klinikallamme työskentelee kuhunkin työmuotoon sekä Suomessa että kansainvälisesti erikoistuneita,  laillistettuja psykologeja ja psykoterapeutteja, jotka ovat perehtyneet raskaus-, vauva- ja taaperoivaiheen kysymyksiin sekä esikoulu- ja alakouluikäisiin lapsiin.

Mikä on psykologi?

Psykologin toimenkuvaan kuuluu lapsen kehityksen erityisasiantuntemus (päättelytaidot, tunne-elämän kehitys); sen tutkiminen ja tukeminen. Psykologit ovat terveydenhuollon valvontakeskuksen (VALVIRA) laillistamia ammattihenkilöitä, joilla on yliopistollinen tutkinto.

Pilke-klinikalla työskentelevillä lasten kehitykseen ja vanhemmuuteen erikoistuneilla psykologeilla useiden vuosien työkokemus sekä ammatillisia lisätutkintoja. Pilke-klinikan psykologien päätehtävä on tarjota matalalla kynnyksellä tukea, neuvoja sekä hoidollista työtä kenelle tahansa vanhemmalle, jolla on huolia tai kysymyksiä lapseensa liittyen.

Hintatiedot pyydettäessä, teemme puhelimessa ja psykologin konsultaatiossa arvion kokonaiskustannuksista.