Työnohjaukset

Konsultaatioryhmät ja työnohjaus Pilke-klinikalla

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tilata työyhteisölleen Pilke-klinikalta asiakaskeskeisiä konsultaatio- ja työnohjauskokonaisuuksia. Tarjoamme konsultaatiota ja työnohjausta vuorovaikutussuhteen arvioimisen ja tukemisen kysymyksiin, erityisesti lapsen kiintymyssuhdetta ja kehitystä koskevissa kysymyksissä. Työnohjaukset ovat suunnattu kaikille pienten lasten kanssa työskenteleville, esim. päivähoidon, neuvolan, perhetyön, sijaishuollon ja lastensuojelun henkilökunnalle.

Työnohjaus voi toteutua ryhmässä tai yksilötapaamisina. Työnohjaustapaamiset voidaan toteuttaa Punavuoressa, Pilke-klinikalla tai asiakkaan omissa tiloissa.