Palvelut perheille

Erilaiset työmuodot – perheen, parin, lapsen tapaamisia

Pilke-klinikalle voi tulla psykologin konsultaatioon, jossa lapsen ja perheen tilannetta kartoitetaan sekä luodaan suunnitelma tarvittavista tutkimuksista ja tuesta / hoidosta. Tapaamisten tavoitteesta ja määrästä sovitaan etukäteen. Konsultaatiokäynti (yksi käynti) sisältää psykologin arvion lapseen liittyvästä huolesta ja jatkotoimenpidesuosituksen.

Lapsen kehityspsykologinen tutkimus (noin kolmesta viiteen tapaamista) perustuu psykologisiin tutkimusmenetelmiin ja uusimpien kehityspsykologisten tutkimustulosten soveltamiseen. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva lapsen kehitystilanteesta, ikään liittyvistä taidoista ja emotionaalisen kehityksen vaiheesta.

Lapsen ja hänen perheensä psykologinen hoito vaihtelee vanhempien lyhytkestoisesta tukemisesta (noin viisi kertaa) ja vuorovaikutushoidoista (noin 10-20 kertaa) aina tiiviimpään psykoterapiahoitoon. Hoitomuotoina käytämme mm. Theraplay-vuorovaikutusterapia (www.theraplay.org), sekä perhe- ja pariterapeuttisia hoitoja. Hoitojen toteutus perustuu aina psykologiseen tutkimukseen ja vanhempien kanssa yhteistyössä laadittuun kokonaisarvioon.

Tarjoamiamme terapiamuotoja

Theraplay-terapia

Lyhytkestoinen, lapsen ja vanhemman kiintymyssuhdetta leikkisällä tavalla tukeva, myönteisyyttä ja voimavaroja korostava hoito.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

Jo raskausajoilta alkava äitiyttä ja isyyttä monipuolisesti ymmärtämään pyrkivä, tiivis hoito. Hoidon aikana tavataan perhettä vähintään kerran viikossa, tavoitteena ymmärtää yhdessä erilaisia vaikeuksia, mielialan laskua, pelkoja, parisuhteen ongelmia, ahdistuneisuutta ja pettymyksiä joita odotettuunkin raskauteen voi liittyä.

Mentalisaatio Perheterapia

Koko perheen kanssa toteutettava perheenjäsenten keskinäistä kuuntelua ja ymmärrystä lisäävä lyhytkestoinen hoito.

Tunnekeskeinen pariterapia

Vanhempien keskinäistä kiintymyssuhdetta tukeva pariterapian muoto. Työskennellään aktiivisesti turvallisemman tunnesuhteen rakentumiseksi.

Haluatko lisätietoja?

Ota meihin yhteyttä, voimme keskustella yksilöllisestä tilanteestasi ja tarjoamistamme ratkaisuista puhelimitse veloituksetta.

Mikä on psykologi? Entä laillistettu psykoterapeutti?

Psykologi on yliopistollisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö, joka toimenkuvaan kuuluu lapsen kehityksen (päättelytaidot, tunne-elämän kehitys), perheiden ja vanhemmuuden erityisasiantuntemus. Psykologit ovat terveydenhuollon valvontakeskuksen (VALVIRA) laillistamia ammattihenkilöitä. Psykoterapeutti on ammatillinen lisäpätevyys, joka saavutetaan noin neljän vuoden lisäopinnoilla. Suomessa laillistetut psykoterapeutit ovat myös VALVIRAN valvonnassa ja rekisterissä.

Pilke-klinikalla työskentelevillä lasten kehitykseen ja vanhemmuuteen erikoistuneilla psykologeilla on lisäksi useiden vuosien työkokemus sekä muita ammatillisia lisätutkintoja (mm. työnohjaajapätevyys).

Ota yhteyttä

Voit jättää meille yhteydenottopyynnön oheisella kaavakkeella.

Pienten Lasten Kehityspsykologinen Klinikka Pilke

Kankurinkatu 2, 00150 Helsinki

saara.salo@theraplay.fi

annlesk1@welho.com