Pilke-klinikan koulutukset 2021

COVID-19

COVID-19 tilanteen niin vaatiessa lähikoulutukset voidaan järjestää joko etäkoulutuksina tai etä- ja lähikoulutuksen hybridimallina. Tiedotamme kaikille osallistujille mahdollisista muutoksista ennen koulutuksen alkua. Lisätietoa asiasta saat ottamalla meihin yhteyttä.

8 huhti 2021 – 11 kesä 2021

Hoivaa ja leiki – interventiokoulutus vaativaa vauvaperhetyötä tekeville (4 pv)

Mikä? HoiLei on työmenetelmä vuorovaikutuksen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn vahvistamiseksi raskausajalla, ja 0-5 vuotiaiden lasten ja vanhempien…

4 kesä 2021

Vanhempien mielikuvariskit, ARR-menetelmä

Mikä? Vanhemmuutta, lasta ja vuorovaikutussuhdetta koskevia mielikuvia mittaavat puolistrukturoidut haastattelut, kuten Parent Development Interview (PDI; Slade ym., 2004), tarjoavat monipuolisen työvälineen vanhemmuuden ja perheiden arviointiin ja hoitoon…

19. elo 2021 – 15. loka 2021

Lapsi-vanhempi suhteen havainnointimenetelmä MIM: Isot lapset (3-10 v.) – Syksy 2021

MIM (Marschak Interaction Method) / Dyadinen Emotionaalinen Vuorovaikutustyyli
Mikä? Koulutuksessa opiskellaan MIM-vuorovaikutuksen havainnointimenetelmän…

16 syys 2021 – 17 syys 2021

Perhe MIM-havainnointikoulutus 16.-17.9.2021

Koko perheen kanssa toteutettava MIM-havainnointi (Marschak Interaction Method) pyrkii havainnollistamaan koko perheen (1 tai useampi lasta, 1 tai 2 vanhempaa) vuorovaikutussuhteita.

 

5.-6. loka 2021

16.-17. marras 2021

Tunnekeskeinen parityöskentely vanhemmuuden tukemisessa  (4 pv)

Vanhemmuus kuormittaa parisuhdetta. Turvallinen parisuhde tukee varhaista vuorovaikutussuhdetta ja koko perheen hyvinvointia …

8 joulukuuta 2021 – 9 joulukuuta 2021

PDI-haastattelun kliininen johdantokoulutus (2 pv)

Mikä? Vanhemman reflektiivisellä kyvyllä – kyvyllä ymmärtää itseään, lastaan ja suhdetta lapseensa – on osoitetusti suuri merkitys lapsi-vanhempi…

Huom. aika muuttunut joulukuulle 2021!

Ilmoitetaan myöhemmin, alkaa 2021

Suomalainen mentalisaatiopohjainen koulutus perheiden kanssa työskenteleville (ennakkoilmoittautuminen)

Kenelle: Koulutus on suunnattu hoidollista, kliinistä työtä perheiden kanssa tekeville ammattiryhmille (lastenpsykiatriset sairaanhoitajat, psykologit, psykoteraupeutit, sosiaalityöntekijät).